Hindi pa hangga’t hindi pa pumapasa sa lahat ng Pre-Employment Process

Anim na buwan mula sa date of issuance ng tseke

Maaaring ipakuha sa inyong immediate family member ang final pay basta’t merong authorization letter at photocopy ng inyong valid ID.

The final pay includes unpaid salary, unused SIL (if applicable) and 13th month pay.

Lahat ng empleyado na nakakompleto o nakatapos ng kontrata, may resignation, mga empleyadong separated due to authorized causes at nakapagpa-clearance na.

Hindi na qualified ang isang empleyadong may late kahit ilang minuto pa.

No replacement fee shall be charged.

Please submit AUB ATM Replacement Form and photocopy of company ID and return your damaged ATM Card to your HR Staff.